Dow onderzoekt in haar labo CO als chemische bouwsteen om o.a. synthetische nafta te maken, een vervangproduct voor fossiele nafta. Zo vermindert Dow zijn afhankelijkheid van olie bij de productie van plastics en andere belangrijke basischemicaliën. Deze nafta is zelfs zuiverder dan fossiele nafta, want de zwavel is eruit.

Samen creëren we circulaire economie en kunnen we met slechts een fractie van de investeringskosten evenveel CO2 te besparen als een windmolenpark. Voor de staalindustrie zou het neerkomen op een vermindering van de CO2-uitstoot tot wel 10%.